Tutulema: analema de eclipse solar

tutulemma_tezel_960Créditos da imaxe e copyright: Cenk E. Tezel e Tunç Tezel (TWAN)
Explicación: se saíras ao exterior a exactamente a mesma hora cada día e tomaras unha fotografía que incluíra ao Sol, como cambiaría a posición do Sol? Con gran planificación e esforzo pode tirarse semellante serie de fotografías. O camiño con forma de 8 que segue o Sol durante o curso dun ano denomínase analema. No solsticio de inverno do hemisferio setentrional, o Sol aparece no fondo da analema. As analemas creadas desde latitudes diferentes aparecen lixeiramente diferentes, así como as analemas creadas en horas diferentes cada día. Aínda cunha maior planificación e esforzo, a serie pode incluír unha eclipse total do Sol coma unha das imaxes. Nese caso teriamos unha analema con eclipse total de sol ou Tutulema; un termo acuñado polos fotógrafos que se basea na palabra turca para eclipse. A secuencia de imaxes compostas publicada foi rexistrada desde Turquía comezando en 2005. A imaxe base da secuencia procede da fase total dunha eclipse solar tal e como se ollaba desde Side (Turquía), o 29 de marzo de 2006. Tamén podía ollarse Venus durante a totalidade, cara a parte inferior dereita. Se queres crear a túa propia tutulema baseada nos EUA rematando na vindeira eclipse total solar de agosto, agora sería un bo momento de comezar.