Toda a auga do planeta Terra

waterlessearth_woodshole_960Créditos da ilustración e copyright: Jack Cook, Adam Nieman, Woods Hole Oceanographic Institution, Howard Perlman, USGS
Explicación: que cantidade do planeta Terra está feita de auga? Realmente, moi pouca. Aínda que os océanos de auga cobren máis ou menos o 70 por cento da superficie da Terra, estes océanos son pouco fondos comparados co radio da Terra. A ilustración publicada amosa o que ocorrería se toda a auga que está sobre ou preto da superficie terrestre se amoreara nunha bóla. O seu radio sería de só 700 quilómetros, menor cá metade do radio da Lúa terrestre, pero lixeiramente meirande có radio da lúa de Saturno Rhea que, coma moitas lúas do nosos Sistema Solar exterior, é case toda de xeo de auga. Incluso como chegou a maior parte da auga ata a Terra e se hai algunha candidade significativa atrapada moi lonxe por baixo da superficie terrestre seguen a ser temas de investigación.