Dipolo CMB: a fume de carozo polo Universo

dip_cobe_960
Créditos da imaxe: DMR, COBE, NASA, Four-Year Sky Map
Explicación: a nosa Terra non está a descansar. A Terra móvese ao redor do Sol. O Sol orbita ao centro da Galaxia Vía Láctea. A Galaxia Vía Láctea orbita no Grupo Local de Galaxias. O Grupo Local cae cara o Cúmulo de Galaxias de Virgo. Pero estas velocidades son menores cá velocidade coa que todos estes obxectos se moven xuntos en relación á radiación cósmica do fondo de microondas (CMBR). No mapa superior do ceo completo tirado polo satélite COBE, a radiación na dirección do movemento da Terra aparece desprazada ao azul e por tanto máis quente, mentres que a radiación na beira oposta do ceo está desprazada ao vermello e máis fría. O mapa indica que o Grupo Local móvese a uns 600 quilómetros por segundo en relación a esta radiación primordial. Esta elevada velocidade foi inicialmente abraiante e a súa magnitude aínda non se explica. Por que estmaos a movernos tan rápido? Que hai aí fóra?