Piares de luz sobre Alasca

LightPillars_Libby_960Créditos da imaxe e copyright: Allisha Libby
Explicación: que está a acontecer por tras destas casas? Aquí non se fotografaron auroras senón os máis próximos piares de luz, un fenómeno aehegado que pode semellar afastado. Na maioría dos lugares da Terra, un observador afortunado pode ver un piar do Sol, unha columna de luz que parece estenderse cara arriba desde o Sol provocado polos cristais de xeo planos que vibran reflectindo a luz solar da atmosfera superior. Normalmente estes cristais de xeo evapóranse antes de chegar ao chan. Porén de haber temperaturas de conxelación, os cristais planos de xeo vibrantes poden formarse preto do chan nunha forma de neve luminosa, chamada ás veces brétema de cristal. Daquela, estes cristais de xeo poden reflectir as luces terrestres en columnas non moi diferentes dun piar solar. A imaxe publicada tirouse en Fort Wainwright, preto de Fairbanks en Alasca central.