A nebulosa do cangrexo cósmico

NASA's Chandra X-ray Observatory Celebrates 15th Anniversary
Créditos da imaxe: NASA, Chandra X-ray Observatory, SAO, DSS
Explicación: o púlsar do Cangrexo, co tamaño dunha cidade, unha estrela de neutróns magnética que xira 30 veces por segundo, atópase no centro desta abraiante imaxe de amplo campo da Nebulosa do Cangrexo. Un cadro espectacular dun dos remanentes de supernova da nosa Vía Láctea, que combina datos de observación en visual con datos de raios X obtidos polo Observatorio Chandra en órbita. A composición creouse coma parte dunha celebración da longa exploración de 15 anos do Chandra do cosmos de altas enerxías. A xeito dunha dinamo cósmica, o púlsar fornece as emisións ópticas e de raios X da nebulosa, acelerando as partículas cargadas ata enerxías extremas para producir chorros e aneis que brillan en raios X. A estrutura de anel máis interior ten máis ou menos un ano de diámetro. O púlsar xiratorio, con máis masa có Sol e a densidade dun núcleo atómico, é o núcleo colapsado da estrela masiva que explosionou, mentres a nebulosa é o remanente en expansión das capas máis externas da estrela. A explosión de supernova foi admirada no ano 1054.