Raios sobre Colorado

lightningstorm_randall_1080Créditos da imaxe e copyright: Joe Randall
Explicación: algunha vez te abraiou unha tormenta? Benvido ao grupo. Curiosamente, ninguén sabe con exactitude como se producen os raios. Sábese que as cargas, ao afastarse lentamente nalgunhas nubes, producen descargas eléctricas rápidas (raios), pero como conseguen afastarse as cargas eléctricas nas nubes segue a ser tema de moita investigación. Normalmente, os raios seguen un camiño dentado, quecendo rapidamente unha columna fina de aire ata unhas tres veces a temperatura superficial do Sol. A onda de choque resultante comeza a velocidades supersónicas e decae ao son baixo coñecido coma trono. Durante as tormentas son comúns os lóstregos, cunha media de 44 relampos sobre a Terra cada segundo. Na imaxe, amoreáronse unhas 60 fotografías para captar o fluxo de produción de lóstregos producidos polas nubes de tormenta en xullo sobre Colorado Springs (Colorado, EUA).

N.T.: podedes seguir en tempo real os lóstregos que caen co proxecto BlitzOrtung.