Novo atlas mundial do brillo artificial do ceo

VisualimpactsPlanisphereAPOD1024cCréditos da imaxe e licenza: F. Falchi et al., Light Pollution Atlas, ISTIL
Explicación: a eu distancia está dun ceo nocturno naturalmente escuro? Este mapa mundial (medio | grande), en chanzos que se incrementa, amosa o efecto no brillo artificial no ceo nocturno na aparencia visual dese ceo. O brillo modelouse empregando sdatos sateliteis de alta resolución e axustando milleiros de medidas do brillo do ceo nocturno nun traballo recente. Os niveis con código de cor compáranse co nivel de brillo natural do ceo da túa localidade. Por exemplo, os niveis de brillo artificial do ceo en amarelo alteran a aparencia natural do ceo nocturno. En vermello agochan a Vía Láctea nunha abrétema luminosa artificial. Os resultados indican que a aparencia historicamente común da nosa galaxia pola noite está agora perdida para máis dun terzo da humanidade. Iso inclúe ao 60% dos europeos e case o 80% dos norteamericanos, xunto con habitantes doutras rexións polucionadas luminicamente e densamente poboadas do planeta Terra.