No interior do detector de antineutrinos Daya Bay

Inside_DayaBay_960Créditos da imaxe e copyright: DOE, Berkeley LabRoy Kaltschmidt, fotógrafo
Explicación: por que hai máis materia que antimateria no Universo? Para comprender mellor esta faceta da física básica, os departamentos de enerxía de China e os EUA conduciron a creación do Daya Bay Reactor Neutrino Experiment (Experimento de Neutrinos de Reactores Daya Bay). Situado baixo unha grosa rocha uns 50 quilómetros ao norleste de Hong Kong (China), os oito detectores de Daya Bay vixilan os antineutrinos emitidos por seis reactores nucleares achegados. Unha cámara, fotografada aquí, olla ao longo dun dos detectores Daya Bay, fotografando os sensores de fotóns que detectan a feble luz emitida polos antineutrinos que interaccionan cos fluídos do detector. Os primeiros resultados indican que unha cantidade abraiantemente alta dun tipo de antineutrinos se troca noutro, unha cantidade que de ser confirmada podería implicar a existencia dun tipo de neutrino non detectado, así coma un impacto na comprensión por parte da humanidade das reaccións das partículas fundamentais que ocorreron durante os primeiros segundos do Big Bang.