LL Orionis: cando colisionan os ventos cósmicos

LLOri_hubble_960Créditos: Hubble Heritage Team (AURA / STScI), C. R. O’Dell(Vanderbilt U.), NASA
Explicación: que creou este gran arco no espazo? Esta grácil estrutura arqueada é realmente unha bonda de choque de aproximadamente un ano luz de diámetro, creado cando o vento procedente da estrela moza LL Orionis colisiona co fluxo da nebulosa de Orión. A estrela variable LL Orionis, sen rumbo no interior da gardería estelar de Orión e aínda nos seus anos de formación, produce un vento máis potente có vento procedente do noso Sol de mediana idade. Mentres o rápido vento estelar corre polo interior do gas de movemento lento, fórmase un fronte de onda de choque, análogo á onda en forma de arco dun bote que se move ao través da auga ou un avión viaxando a velocidade supersónica. O vento máis lento está fluír desde o quente cúmulo central de estrelas da nebulosa de Orión, o Trapecio, situado por fóra do bordo inferior dereito da imaxe. En tres dimensións, a fronte de onda que envolve a LL Ori ten unha forma semellante a unha cunca que parece máis brillante cando se olla ao longo do bordo inferior. A complexa gardería estelar de Orión amosa un milleiro de formas fluídas parecidas e asociadas coa formación estelar, incluíndo unha fronte en arco que arrodea á estrela feble da parte superior dereita. Esta imaxe composta en cor, parte dun mosaico que cobre a Gran Nebulosa de Orión, foi gravada polo Telescopio Espacial Hubble en 1995.