Cando colisionan os buratos negros

Créditos do vídeo e copyright: Simulating Extreme Spacetimes Collaboration
Explicación: que acontece cando colisionan dous buratos negros? Este escenario extremo ocorre probablemente nos centros dalgunhas galaxias fusionándose e en sistemas estelares múltiples. O vídeo publicado amosa unha animación informática das etapas finais de semellante fusión, mentres salienta os efectos de lente gravitatoria que aparecerían sobre un campo estelar de fondo. As zonas negras indican os horizontes de sucesos do dúo dinámico, mentres un anel ao redor de estrelas do fondo que varían indica a posición do seu anel de Einstein combinado. Todas as estrelas do fondo non só teñen imaxes visibles no exterior deste anel de Einstein, senón que tamén teñen unha ou máis imaxes compañeiras visibles no interior. Finalmente, os dous buratos negros únense. Os estadios finais desa fusión poden proporcionar un chorro potente e predicible de radiación gravitatoria, unha forma posterior moi buscada de radiación diferente á luz que nunca se observou directamente aínda.