Dous mundos, un Sol

Dous mundos, un SolCréditos e copyright da imaxe da esquerda: Damia Bouic;
créditos da imaxe da dereita: NASA, JPL-Caltech, MSSS; procesado dixital: Damia Bouic
Explicación: como de diferentes semellan os solpores desde Marte respecto á Terra? Para comparalo, as dúas imaxes da nosa estrela común foron tiradas no solpor, unha desde a Terra e outra desde Marte. Estas imaxes escaláronse para ter a mesma anchura angular e publicadas aquí xuntas. Unha rápida inspección desvelará que o Sol semella lixeiramente máis pequeno desde Marte que desde a Terra. Isto ten sentido xa que Marte está un 50% máis afastado do Sol cá Terra. O máis rechamante sexa, quizais, que o solpor marciano é claramente máis azul preto do Sol que típicamente alaranxadas cores preto do Sol poñéndose na Terra. A razón para as cores azuis de Marte aínda non se entenden de todo, pero pénsase están relacionadas coas propiedades de difusión do po marciano. O solpor terrestre tomouse en marzo de 2012 desde Marsella (Francia), mentres que o solpor marciano captouse o mes pasado polo todoterreo Curiosity da NASA desde o cráter Gale sobre Marte.