A nebulosa planetaria Mz3: a nebulosa Formiga

A nebulosa formigaCréditos da imaxe: R. Sahai (JPL) et al., Hubble Heritage Team, ESA, NASA
Explicación: por que non é esta formiga unha esfera grande? A nebulosa planetaria Mz3 está a ser liberada por unha estrela semellante ao noso Sol que é, seguramente, redonda. Xa que logo, por que o gas que está a fluír crearía unha nebulosa con forma de formiga que claramente non é redonda? Os indicios incluirían a elevada velocidade de 1000 quilómetros por segundo do gas expulsado, a lonxitude de lun ano luz da estrutura mailo magnetismo da estrela que se pode ollar por riba do centro da nebulosa. Unha resposta posible é que Mz3 está agochada por unha segunda estrela máis feble que orbita preto da estrela brillante. Unha hipótese competidora mantén que os propios xiro da estrela central mailo campo magnético están a canalizar o gas. Como a estrela central semella ser similar ao noso Sol, os astrónomos agardan que a mellor comprensión da historia desta xigante formiga espacial poida proporcionar unha comprensión útil para o futuro posible do noso propio Sol e a Terra.