Holómetro: un microscopio para o espazo mailo tempo

holometer_fnal_960
Image Credit: C. Hogan, Fermilab
Explicación: como son de diferentes o espazo e o tempo a escalas moi pequenas? Para explorar os estraños dominios da minúscula escala de Planck, onde normalmente imperceptibles efectos cuánticos se volven dominantes, un instrumento recentemente desenolvido chamado o Holómetro do Fermilab comezou a operar no Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) preto de Chicago, Illinois (EE.UU.). O instrumento procura determinar se abalos lixeiros pero simultáneos dun espello en dúas direccións expoñen un tipo fundamental de ruído holográfico que sempre supera unha cantidade mínima. Enriba fotografado está un dos espellos finais dun prototipo de Holómetro. Aínda que o descubrimento do ruído holográfico sería seguramente revolucionario, a dependencia de semellante suído nunha escala de lonxitude específica de laboratorio abraiaría a algúns entusiastas do espazo-tempo. Unha razón disto é o postulado da Invarianza de Lorentz da relatividade especial, de Einstein, que establece que todas as escalas de lonxitude parecerían contraerse para un observador movéndose a velocidade relativista; incluso á diminuta lonxitude de Planck. Con todo, o experimento é único e moita xente está interesada nos resultados que amosará.