Sen raios X de SN 2014J

Sen raios X de SN 2014JCréditos da imaxe: NASA / CXC / SAO / R. Margutti et al.

Explicación: o pasado xaneiro, telescopios dos observatorios ao redor do planeta empregáronse con degoiro para ollar a aparición de SN 2014J, unha brillante supernova na galaxia achegada M82. Aínda así, as observacións máis importantes puideron ser desde órbita, onde o Observatorio de raios X Chandra non viu nada. O estoupido de SN2014J, identificado coma unha supernova de tipo Ia, pénsase que foi desencadeada polo amoreamento de masa nunha estrela anana branca que paseniñamente acretaba material procedente dunha estrela compañeira. Ese modelo predi que se xerarían raios X cando a onda de choque da supernova batese no material que quedaba ao redor da anana branca. Pero non se ollou ningún raio X procedente da supernova. Os primeiros planos baleiros máis importantes centrados na posición da supernova amósanse nos recadros inseridos, antes e despois do estoupido, nunha imaxe en falso color do Chandra da galaxia M82. A impresionante falla de raios X de SN 2014J requirirá aos astrónomos a exploración doutros modelos para explicar que desencadea estas explosións cósmicas.