Bucles de manchas solares en ultravioleta

Bucles de manchas solaresCréditos da imaxe: TRACE Project, NASA
Explicación: era un día tranquilo no Sol. Porén, a imaxe superior amosa que incluso durante os días calmos a superficie do Sol é un lugar con moito movemento. Se as ollamos en luz ultravioleta, as rexións escuras relativamente frías teñen temperaturas de milleiros de graos Celsius. O gran grupo de manchas solares AR 9169 do anterior ciclo solar é visible coma unha zona brillante preto do horizonte. O gas brillante que flúe ao redor das manchas solares ten unha temperatura de aproximadamente un millón de graos Celsius. A razón destas temperaturas tan elevadas descoñécese pero pénsase que está relacionada cos bucles do campo magnético que cambian rapidisimamente e que canalizan o plasma solar. O gran grupo de manchas solares AR 9169 moveuse polo Sol durante setembro do ano 2000 e decaeu nunhas poucas semanas.