Auroras fluíndo sobre Noruega


Créditos da imaxe e copyrightTor Even MathisenMúsica: Per Wollen; Voces: Silje Beate Nilssen
Explicación: algunha vez viches unha aurora? As auroras están a acontecer outra vez con frecuencia crecente. Co Sol chegando ao seu máximo do ano undécimo cunha actividade que desencadea as auroras, está a exhibir unha abundancia cada vez máis grande de manchas solareserupcións e expulsións de masa coronal. O normal é que unha actividade solar coma esta expulse partículas cargadas ao Sistema Solar, algunhas das cales impactan a magnetosfera da Terra e desencadea as auroras terrenais. A finais de 2010, o vídeo secuencia superior de auroras pintorescas captouse sobre Tromsø (Noruega). As cortinas de luz auroral, normalmente verdes, flúentremelocen e bailan mentres as partículas enerxéticas caen cara a Terra e excitan ao átomos do aire da parte máis alta da atmósfera da Terra. Alí incluso pode haber oportunidades de ollar auroras esta noite, xa que as explosións solares recentes provocaron observacións de auroras durante os últimos días.

Texto orixinal no APOD.